Hukka Design Oy

Hukka Design Oy valmistaa ja markkinoi vuolukivisiä lahjaesineitä ja saunatarvikkeita. Yritys sijaitsee Tuupovaarassa, kauniin pohjoiskarjalaisen luonnon keskellä aivan itärajan tuntumassa.

Innovatiivinen tuoteideointi, omaperäinen muotoilu, aktiivinen markkinointi ja kiven tuotantotekniikan jatkuva kehittäminen ovat luoneet jo 30 vuoden ajan tunnetun ja yhä vahvistuvan HUKKA-brandin. HUKKA tunnetaankin aktiivisena ja luotettavana yhteistyökumppanina, joka aukoo uusia uria niin kuluttaja- kuin yrityslahjamarkkinoillakin.

Seuraavilla sivuilla kerromme yrityksestä, vuolukivestä ja puhtaan luonnon merkityksestä toiminnalle. Sivuilta saat myös tuhdisti tietoa aidosti suomalaisista tuotteista ja palveluista. Vain klikkaus ja olet kanssamme HUKASSA.

Design

Vuolukivi on mahtava materiaali, joka ei taivu helposti työstäjänsä tahtoon. Se on 100 %:n luonnonmateriaali, joten uudet tuoteideat ja niiden visuaalinen ilme tulevat monesti ”suoraan luonnosta”. Useimmat tuotteidemme suunnittelijat liikkuvatkin paljon metsässä, kalastaen, metsästäen ja nauttien muutenkin Pohjois-Karjalan upeista maisemista järvineen, vaaroineen ja metsineen.

”Urbaani ympäristö, ihmispaljous, ruuhkat ja niin edelleen eivät ole meidän ympäristömme. Meidän designimme perustuu luontoon ja siellä kokemiimme asioihin ja ilmiöihin”. ”Yli kaksi miljardia vuotta vanha vuolukivi on majesteettinen materiaali. Sitä ei voi pakottaa, vaan on pystyttävä näkemään kiven henki ja kunnioitettava sitä” he sanovat. ”Vihreät metsät, siniset järvet ja myyttinen hiljaisuus, jopa aika ajoin kuuluva suden ulvonta ovat inspiraatiomme lähteitä”.

Tehdas

Hoilolan hirsimökissä toimintansa aloittaneesta kivipajasta on vuosien kuluessa kasvanut nykyaikainen vuolukiven tuotantolaitos. Ammattitaitoiset kivimiehet työstävät vuosittain yli 250.000 erilaista vuolukiviesinettä.

Tuotantoteknologia on suurelta osin suunniteltu itse. Tietokoneohjatut työstökoneet on sovitettu kiven sarjatuotantoon. Osa koneista on suunniteltu ja rakennettukin itse.

Työmenetelmät, työkalut ja terätekniikka on suunniteltu tarkoin juuri tähän tarkoitukseen. Hienoinkin tekniikka voi kuitenkin toimia vasta käyttäjän käsissä. Siksi tärkein tekijä tuotannossa on kokeneiden kivimiesten taito ja ammattiylpeys.

Vakiotuotteet valmistetaan varastoon. Näin pystytään erittäin nopeisiin toimituksiin. Laatu, toimitusvarmuus sekä joustavuus eivät ole vain juhlapuheita. Asiakkaat ovat vuosien varrella todenneet: minkä HUKKA lupaa, sen se myös pitää.